Alışveriş sepetinizde hiç ürün yok.

Kullanım Şartları

Üyelik Sözleşmesi ve Kullanım Şartları

1.         Taraflar

a.         www.teknomode.com (Teknomode) internet sitesi’nin sahibi ve faaliyetlerini yürüten Konutkent Mah. 2997. Sok. No: 3 06810 Çankaya/Ankara adresindeki Lavinia Danışmanlık İç ve Dış Ticaret A.Ş. (Lavinia). (Bundan böyle “Teknomode” ve “Lavinia” olarak anılacaktır.)

b.         www.teknomode.com internet sitesini ziyaret eden, kullanan, üye olan ve alışveriş yapan internet kullanıcısı (Kullanıcı). (Bundan böyle “Kullanıcı” olarak anılacaktır.)

2.         Sözleşmenin Konusu

İşbu Sözleşme'nin konusu Lavinia’nın sahip olduğu Teknomode internet sitesinden Kullanıcının faydalanma şartlarının ve hizmet kapsamının belirlenmesidir.

3.         Geçerlilik

Kullanıcı, Teknomode sitesini ziyaret ederek, kullanarak, üye olarak veya alışveriş yaparak, site kullanımına dair işbu Kullanım Şartları ile bağlı olacağını kabul etmektedir. Teknomode sitesinin  herhangi bir amaçla ziyaret edilmesi veya kullanılması ile işbu Kullanım Koşulları yürürlüğe girer ve tamamı kabul edilmiş sayılır.

4.         Amaç

Lavinia, Teknomode sitesi ile genel itibariyle Tüketici Hukuku mevzuatında tanımlanan elektronik ticaret hizmeti sunmayı amaçlamaktadır.

Kullanıcının Teknomode sitesinde sunulacak hizmetlerden yararlanabilmek için Lavinia tarafından belirlenecek ve Teknomode sitesinin ilgili bölümünde belirtilecek özellikleri taşıması gereklidir. Lavinia, bu özellikleri belirlemekte tamamen serbest olup, özelliklere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri Teknomode sitesinde yayınlamasıyla yürürlüğe koymuş addedilir.

5.         Hak ve Yükümlülükler

Kullanıcı sitede sunulan tüm hizmetleri kullanırken aşağıdaki şartlara tabi olduğunu, sitedeki hizmetten yararlanmakla ve kullanmaya devam etmekle; bağlı olduğu yasalara göre sözleşme imzalama hakkına, yetkisine ve hukuki ehliyetine sahip ve 18 yaşın üzerinde olduğunu, bu sözleşmeyi okuduğunu, anladığını ve sözleşmede yazan şartlarla bağlı olduğunu kabul etmiş sayılır. 

İşbu sözleşme taraflara sözleşme konusu site ile ilgili hak ve yükümlülükler yükler ve taraflar işbu sözleşmeyi kabul ettiklerinde bahsi geçen hak ve yükümlülükleri eksiksiz, doğru, zamanında, işbu sözleşmede talep edilen şartlar dâhilinde yerine getireceklerini beyan ederler.

5.1.      Kullanıcı, Teknomode internet sitesine üye olurken veya siteyi kullanırken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, Lavinia’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

5.2.      Kullanıcı, Teknomode tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, Kullanıcının sözkonusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından Lavinia’ya karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, Lavinia’nın sözkonusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

5.3.      Kullanıcı, Teknomode internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran Kullanıcıyı bağlayacaktır.

5.4.      Kullanıcı, Teknomode sitesi içindeki faaliyetlerinde, sitenin herhangi bir bölümünde veya iletişimlerinde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka ve adaba aykırı, kanuna aykırı, 3. Kişilerin haklarını zedeleyen, yanıltıcı, saldırgan, müstehcen, pornografik, kişilik haklarını zedeleyen, fikri ve telif haklarına aykırı, yasa dışı faaliyetleri teşvik eden içerikler üretmeyeceğini, paylaşmayacağını kabul eder. Ayrıca, Kullanıcı başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz. Aksi halde oluşacak zarardan tamamen kendisi sorumludur ve bu durumda Lavinia, bu tür hesapları askıya alabilir, sona erdirebilir, yasal süreç başlatma hakkını saklı tutar. Bu sebeple yargı mercilerinden etkinlik veya kullanıcı hesapları ile ilgili bilgi talepleri gelirse paylaşma hakkını saklı tutar.

5.5.      Teknomode internet sitesinde Kullanıcı tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen Kullanıcının kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin Lavinia ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. Lavinia'nın Kullanıcının beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle Kullanıcının uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

5.6.      Lavinia, Kullanıcı verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve Kullanıcı yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Kullanıcı, Teknomode internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden Lavinia'dan tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

5.7.      Kullanıcı, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen Kullanıcıya aittir.

5.8.      Kullanıcı, Teknomode sitesinin kullanımında tersine mühendislik yapmayacağını ya da bunların kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmayacağını aksi halde ve 3. Kişiler nezdinde doğacak zararlardan sorumlu olacağını, hakkında hukuki ve cezai işlem yapılacağını peşinen kabul eder. 

5.9.      Teknomode sitesinin kullanıcılarının birbirleri veya üçüncü şahıslarla olan ilişkileri kendi sorumluluğundadır. 

5.10.    Lavinia, fiyatlar ve sunulan ürün ve hizmetler üzerinde değişiklik yapma hakkını her zaman saklı tutar. 

5.11.    İşbu Sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden Kullanıcı işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Lavinia'yı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, Lavinia'nın Kullanıcıya karşı Üyelik Sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır. Lavinia'nin her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde Kullanıcının üyeliğini, Kullanıcıya ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Kullanıcı işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, Lavinia'nin hiçbir sorumluluğu yoktur.

5.12.    Lavinia tarafından Teknomode internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

5.13.    Lavinia kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak için kullanımını kullanıcılarının özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda kullanıcıların kişisel bilgilerini kullanabilir. Lavinia, Kullanıcının Teknomode internet sitesi üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar.

5.14.    Teknomode sitesinde Kullanıcı olan kişi, yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında Lavinia tarafından kendisine ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına izin verdiğini beyan ve kabul eder. Kullanıcı, Teknomode’a Kullanıcı olurken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel ve alışveriş bilgilerinin ve alışveriş ve/veya tüketici davranış bilgilerinin yukarıdaki amaçlarla toplanmasına, iştiraki olan tüm şirketler ile paylaşılmasına, Lavinia ve iştiraki olan tüm şirketler tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Kullanıcı aksini bildirmediği sürece Kullanıcılığı sona erdiğinde de verilerin toplanmasına, iştiraki olan tüm şirketler ile paylaşılmasına, Lavinia ve iştiraki olan tüm şirketler tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Kullanıcı aksini bildirmediği sürece Lavinia ve iştiraki olan tüm şirketlerin kendisi ile internet, telefon, SMS, vb iletişim kanalları kullanarak irtibata geçmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Kullanıcı yukarıda bahsi geçen bilgilerin toplanması, paylaşılması, kullanılması, arşivlenmesi ve kendisine erişilmesi nedeniyle doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müsbet, velhasıl herhangi bir zarara uğradığı konusunda talepte bulunmayacağını ve Lavinia ve iştiraki olan şirketleri sorumlu tutmayacağını beyan ve kabul eder. Kullanıcı veri paylaşım tercihlerini değiştirmek isterse, bu talebini Lavinia'nın müşteri hizmetlerine iletebilir.

5.15.    Lavinia, Kullanıcının kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya yasal gereklere uygun hareket etmek veya Lavinia'ya tebliğ edilen yasal işlemlere uymak, Lavinia ve Teknomode web sitesi ailesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.

5.16.    Teknomode web sitesinin virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virus koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda Kullanıcı Teknomode web sitesine girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan yada dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

5.17.    Lavinia, iş bu Üyelik Sözleşmesi uyarınca, Kullanıcının kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS'leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, Kullanıcı işbu Üyelik Sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS'lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır.

6.  Fikri Mülkiyet Hakları

6.1. Teknomode sitesinde yer alan ünvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları Lavinia’ya ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. Bunlar Kullanıcı tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Teknomode sitesinin bütünü veya bir kısmı diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. Teknomode sitesinin ziyaret edilmesi veya sitedeki hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez.

6.2.      Teknomode sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.

7.         Sorumluluğun Sınırlandırılması

7.1.      İşbu sözleşme maddesi uygulanabilir kanunun izin verdiği azami ölçüde geçerli olacaktır. Lavinia tarafından sunulan hizmetler "olduğu gibi” ve "mümkün olduğu” temelde sunulmakta ve pazarlanabilirlik, belirli bir amaca uygunluk veya ihlal etmeme konusunda tüm zımni garantiler de dâhil olmak üzere hizmetler veya uygulama ile ilgili olarak (bunlarda yer alan tüm bilgiler dâhil) sarih veya zımni, kanuni veya başka bir nitelikte hiçbir garantide bulunmamaktadır. 

7.2.      Lavinia, Teknomode sitesinde mevcut bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli olarak kontrol etmektedir. Buna rağmen bahsekonu bilgiler fiili değişikliklerin gerisinde kalabilir, ilgili hizmet veya bilginin güncel durumu ile Teknomode sitesinde yer alan durumu arasında farklılık olabilir. Lavinia, Teknomode sitesinde yer alan bilgilerin, güncelliği ve doğruluğu, belli bir amaca uygunluğu ve Teknomode’da mevcut ve bunlarla sınırlı olmayan, bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya ürünlere etkisi ile tamlığı hakkında herhangi bir sarih ya da zımni garanti vermemekte ve taahhütte bulunmamaktadır. 

7.3.      Lavinia, Teknomode sitesi içerisinde başkaca sitelere link sağlayabilir. Şirket, bu bağlantı yoluyla erişilen diğer sitelerin gizlilik uygulama ve politikalarına ya da barındırdıkları içeriklere yönelik olmak üzere hiç bir sorumluluk taşımamaktadır. Ayrıca, Teknomode dahilinde Lavinia dışındaki üçüncü  kişilerin sağladığı içerik ve sunduğu herhangi bir hizmetten kaynaklı sorunlarda Lavinia’nın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

7.4.      Lavinia, Kullanıcının Teknomode sitesine girmesi, siteyi ve sitedeki yazılımları kullanması veya sitedeki içerikleri görüntülemesi dolayısıyla oluşabilecek ve/veya doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir.

7.5.      Lavinia; kullanıcı tarafından Teknomode üzerinden gerçekleştirilen işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

7.6.      Teknomode üzerinden sunulan hizmete erişimin kalitesi, büyük ölçüde kullanıcının kullandığı internet servis sağlayıcısından temin edilen hizmetin kalitesine dayanmaktadır ve kullanıcı; bundan kaynaklanabilecek herhangi bir sorun dolayısıyla Lavinia’ya başvuramaz. Bu kapsamda Lavinia’nın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.  

8.         Mücbir Sebep

Tarafların kontrolünde olmayan; tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi gibi sebeplerden (aşağıda birlikte "Mücbir Sebep” olarak anılacaktır.) dolayı sözleşmeden doğan yükümlülükler taraflarca ifa edilemez hale gelirse, taraflar bundan sorumlu değildir. Bu sürede Taraflar’ın işbu Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülükleri askıya alınır.

9.         Sözleşmenin Bütünlüğü ve Uygulanabilirlik

İşbu sözleşme şartlarından biri, kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse, sözleşmenin geri kalanı geçerliliğini korumaya devam eder.

10.       Sözleşmede Yapılacak Değişiklikler

Lavinia, dilediği zaman Teknomode sitesinin içeriğini ve kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme yada sona erdirme veya Teknomode web sitesinde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar. Lavinia, Üyelik Sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değişiklikler sitede yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Değişiklikleri takip etmek Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Kullanıcı, sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.

11.       Tebligat

İşbu Sözleşme ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, Lavinia’nın Teknomode sitesinde belirtilen irtibat e-posta adresi ve kullanıcının Kullanıcı formunda belirttiği e-posta adresi vasıtasıyla yapılacaktır. Kullanıcı, Kullanıcı olurken belirttiği adresin geçerli tebligat adresi olduğunu, değişmesi durumunda 5 gün içinde yazılı olarak diğer tarafa bildireceğini, aksi halde bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder.

12.       Devir

Lavinia, bu sözleşmeyi bildirimsiz olarak istediği zaman kısmen veya bütünüyle devredebilir. Ancak Kullanıcı bu sözleşmeyi veya herhangi bir kısmını başka bir tarafa devredemez. Bu türden bir devir girişimi geçersizdir. 

13.       Şirket Kayıtlarının Geçerliliği

Taraflar, işbu Kullanım Koşulları’ndan doğabilecek ihtilaflarda, Kullanıcının Lavinia ile yapacağı her türlü yazışma veya  sesli görüşmenin, Lavinia’nın veritabanında ve sunucularında tuttuğu elektronik kayıtların, ticari ve defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının  delil olarak kullanılabileceğini anlar ve muvafakat ederler. İşbu madde, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193.maddesi uyarınca delil sözleşmesi niteliğindedir.

14.       Sözleşmenin Feshi

İşbu sözleşme Kullanıcının üyeliğini iptal etmesi veya Lavinia tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Lavinia üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda Kullanıcının üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

15.       Uyuşmazlıkların Çözümü

İşbu Kullanım Koşulları Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre yorumlanıp hüküm doğurur.

İşbu Kullanım Koşulları hükümleri ve uygulanması dolayısıyla ortaya çıkan uyuşmazlıkların çözümünde; Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

16.       İletişim

Üyelik Sözleşmesi ve Kullanım Şartları ile ilgili her türlü sorunuz için [email protected] adresine başvurabilirsiniz.